Můj mazlíček

rozepsáno | † 17. 11. 2010 | kód autora: ElO
<div style="width: 250px; padding: 0; margin: 0; text-align: center"><embed src="http://petswf.bunnyherolabs.com/adopt/swf/wolf" width="250" height="300" quality="high" bgcolor="ffffff" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="cn=ghost&an=darkness&clr=0x525252" type="application/x-shockwave-flash"></embed><br /><small><a href="http://bunnyherolabs.com/adoptbebo">adopt your own virtual pet!</a></small></div>

Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.